Wedstrijdbepalingen Jeugd Indoor Kampioenschappen West-Friesland
 29 december 2014 t/m 3 januari 2015

 1. Voor dit toernooi geldt het Toernooi reglement 2014 van de KNLTB.
 2. Inschrijving geschiedt via www.sportcentrumwestfriesland.nl (tot 15 december).
 3. Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht om op verzoek van de toernooileiding, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas te overhandigen ter identificatie.
 4. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Een eventueel derde set wordt vervangen door een Super Tie Break (t/m 10 punten met een verschil van 2).  Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem.
 5. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 50. Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 130. Bij uitloting wordt de volgende regel gehanteerd: 1) Als één van beide deelnemers voor het dubbelspel niet heeft ingeschreven 2) te veel verhinderingen 3) op volgorde van inschrijving. Deelnemers kunnen maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Beide deelnemers moeten voor het dubbelspel inschrijven willen ze meedoen aan het toernooi.
 6. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek. Er worden per inschrijving maximaal 4 dagdelen als verhinderd geaccepteerd.
 7. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.
 8. De inschrijving voor het toernooi sluit op 15 december .
 9. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 15 december en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.
 10. Slechts voor uw eerste te spelen partij ontvangt u een schriftelijke / e-mail. Vervolgpartijen verneemt u op het toernooi. U kunt uw eerste oproep verwachten in week 50. Bij uitloting ontvangt u bericht voor 21 december.
 11. Er wordt gespeeld met gele Tecnifibre XLD tennisballen.
 12. Er wordt gespeeld  in de categorieën: Groen 10 t/m 12 (Gemengd Enkel),11 t/m 12 (JE, ME),11 t/m 14 (JE, ME),11 t/m 17 (JE, ME). Iemand die t/m 12 inschrijft, dient op 31 december 2014 nog 12 jaar te zijn.
 13. Het toernooi start op maandag 30 december 2013. De finales zijn zaterdag 3 januari. Er wordt niet gespeeld op 1 januari.
 14. De partijen vangen dagelijks om 9.00 uur aan. Er wordt gespeeld op 4 tapijtbanen in Sportcentrum West-Friesland. .
 15. Er worden per onderdeel 2 prijzen beschikbaar gesteld. Het inschrijfgeld voor het enkelspel € 12,-. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd per deelnemer. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.
 16. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op tapijt en tijdens de partij gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
 17. Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn partij te verschijnen en zich te melden bij de toernooileiding.
 18. Elke partij wordt gepland op 75 minuten.
 19. Tijdens dit toernooi is de kledingreclamecode niet van toepassing.
 20. In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider, voor zover deze verantwoording niet aan anderen is opgedragen.

Tennistoernooi:             SCWF Kersttoernooi 2013-2014
Organisator:                  Sportcentrum West-Friesland
Tennispark:                   Sportcentrum West-Friesland, Breeuwhamer 21, 1648 HG De Goorn
Toernooileider:               Fred Spruit, 06 81 62 12 27
Bondsgedelegeerde: