Bijzondere Toernooibepalingen SCWF Kersttoernooi

27 december 2017 t/m 6 januari 2018

 

ALGEMEEN

 1. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2017 van de K.N.L.T.B.
 2. Deelnemers moeten lid zijn van de KNLTB of houder zijn van een bondskaart of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. De deelnemers moeten hun geldige ledenpas van 2017 VOOR het spelen van de eerste partij op verzoek van de toernooileiding tonen ter identificatie.
 3. Inschrijven kan via www.sportcentrumwestfriesland.nl.
 4. Het toernooi zal worden gespeeld van 27 december 2017 t/m 6 januari 2018. Met uitzondering van oudjaarsavond en nieuwjaarsdag.
 5. Er zal worden gespeeld in de categorieën: 4 (18+) HD, DD, GD, 5 (18+) HD, DD, GD, 6 (18+) HD, DD, GD, 7 (18+)HD, DD, GD, 8 (18+) HD, DD, GD.
 6. Bij minder dan 4 partijen per onderdeel houdt de toernooileiding zich het recht voor om deze categorie niet door te laten gaan.
  INSCHRIJVING
 7. De inschrijving van het toernooi sluit op 17 december om 18.00 uur. Men kan maximaal voor 2 onderdelen inschrijven.
 8.  Het inschrijfgeld per categorie bedraagt € 12,00 en zal worden voldaan door automatische incasso.
 9. Elke inschrijver is gehouden het inschrijfgeld te betalen voor elke categorie waarvoor men heeft ingeschreven ongeacht of men deelneemt aan het toernooi.
 10. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.
 11. Bij inschrijving kunnen de verhindering(en) worden opgegeven. Indien bij inschrijving GEEN verhindering is opgegeven , wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn.
 12. Verhinderingen meer dan 5 dagdelen worden NIET geaccepteerd.
 13. In het finaleweekend worden er GEEN verhinderingen geaccepteerd.
 14. Als de deelnemer bij de inschrijving kenbaar heeft gemaakt beschikbaar te zijn voor het voorweekend van het toernooi, kan zij/hij deze beschikbaarheid alleen herroepen indien deelnemer aantoonbare verplichtingen heeft in een ander goedgekeurd toernooi, voorafgaand aan de toernooiweek.
 15. Wijzigingen van uw verhinderingen kunt u tot en met 17 december doorgeven aan de toernooileiding.
 16. Terugtrekking uit het toernooi kan tot 17 december 2017 via een email bericht. ACCEPTATIE –INDELING—LOTING
 17. het minimum aantal partijen is vastgesteld op 50 het maximum op 156.
 18. bij over inschrijving wordt er uitgeloot op basis van:    
  a   als een van beide dubbelspel deelnemers zich niet heeft ingeschreven
  b   beschikbaarheid
  c   op volgorde van inschrijving ( last in, first out)
 19. De loting vindt plaats op 18 decemer in aanwezigheid van de bondsgedelegeerde.
 20. Er zal worden ingedeeld in poules. De poulewinnaars spelen daarna afvalsysteem.
 21. Er volgt geen verliezersronde na de poule.
  WEDSTRIJDEN    
 22. Voor uw 1ste partij ontvangt u een oproep in week 51 via een email, de vervolgpartijen verneemt u aan de wedstrijdtafel of op internet.
 23. Er wordt gespeeld op 4 tapijt banen.   
 24. De partijen vangen dagelijks aan om 17.45 uur en in het weekeinde om 15.15 uur.
 25. Na 22.30 uur zullen er geen partijen meer aanvangen, tenzij in overleg.
 26. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Een eventuele derde set wordt vervangen door een super tie break. (10 gewonnen punten met verschil van 2).
 27. Er zal worden gespeeld met door de knltb goedgekeurde ballen van het merk Tecnifibre en de kleur geel.
 28. Elke deelnemer is verplicht om zich 15 minuten voor geplande tijd te melden bij de toernooicommissie.
 29. Elke partij zal worden gepland op gemiddeld 75 minuten.
 30. De toernooileiding houdt zich het recht voor om in geval van overmacht, in overleg met de bondsgedelegeerde verkorte sets ( 4-4 ) of een super tiebreak toe te passen of indien nodig uit te wijken naar een ander park of overdekte tennishal.
 31. Er mag 5 minuten worden ingespeeld
  OVERIGE BEPALINGEN
 32. Er worden per onderdeel 2 prijzen beschikbaar gesteld.
 33. Een deelnemer is verplicht op straffe van uitsluiting: het juiste tennisschoeisel te dragen, in algemeen aanvaarde tenniskleding te spelen
 34. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem toegepast, ook de bepalingen omtrent de administratieve overtredingen zijn van toepassing.
 35. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en melding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.
 36. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.  ACCOMMODATIE EN TOERNOOILEIDING

Adres Sportcentrum West-Friesland. Breeuwhamer 21, 1648 HG De Goorn

Tel nummer Sportcentrum West-Friesland: 0229 54 1751.

Toernooileider: Fred Spruit Tel: 06 81 62 12 27.

Bondsgedelegeerde: Wim Huibers Tel: 0612979244.